Processen för tillsyn

En stegvis modell för tillsyn av små avloppsanläggningar. Modellen är i huvudsak fokuserad på tillämpliga delar av den juridiska processen och gör inte anspråk på att belysa alla aspekter av tillsynsarbetet.