Förberedelser inför tillsyn

Generellt kan antas att ju bättre tillsynen har förberetts, desto snabbare och lättare går den förmodligen. Samtidigt får inte förberedelser och planering tillåtas uppta så stor del av tillgängliga resurser att det inte leder till faktiskt åtgärdsarbete. Varje tillsynsmyndighet behöver därför hitta balansen mellan förberedelser och praktiskt tillsynsarbete så att rätt åtgärder vidtas och följs upp på ett effektivt sätt.

Beskrivningen av förberedelser ska inte ses som en checklista där alla beskrivna arbetsmetoder måste tillämpas, utan varje tillsynsmyndighet behöver hitta sitt eget arbetssätt utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.