Alligatorblad | Alternanthera philoxeroides

Alligatorblad är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Alternanthera philoxeroides
  • Svenskt namn: alligatorblad
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Potentiellt invasiv: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Alligatorblad i Artdatabanken
  • Informationsblad: Ladda ner infoblad Pdf, 81.1 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion