Amerikansk skivsnäcka | Gyraulus parvus

Amerikansk skivsnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Gyraulus parvus
  • Svenskt namn: amerikansk skivsnäcka
  • Organism: snäckor
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Nordamerika
  • Första fynd i Sverige: oklart, första fynd i Europa: 1981
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Amerikansk skivsnäcka i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion