Anslag till friluftsliv

Hitta på sidan

Syftet med bidraget är att ge alla människor möjligheter att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, gemenskap och öka kunskap om naturen och miljön.

Barn och unga är prioriterade. Effekterna i samhället är stora i förhållande till bidragets storlek, framförallt när det gäller folkhälsan. Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller verksamhetsbidrag.

Sökande

Ideella organisationer som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv.

Mer information

Svenskt friluftsliv

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion