Båtretur

Hitta på sidan

På webbplatsen Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

Syfte och mål

Uttjänta båtar som ligger och skräpar är ett miljöproblem. En båt som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen som tennorganiska föreningar, exempelvis TBT, och tungmetaller som koppar och zink som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Stödet utbetalas inte kontant utan den som lämnar in en uttjänt fritidsbåt eller tvåtaktsmotor får tjänsten subventionerad upp till maxtaket. Transporten till återvinningscentralen betalas av båtägaren liksom eventuell sanering av miljöfarligt och brandfarligt avfall m.m. Ett krav är också att båten ska väga minst 100 kilo och som mest 10 ton.

Ansvarig för bidraget

Havs- och vattenmyndigheten

Mer information

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2023-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion