Hållbart fiske- investeringar ombord

Hitta på sidan

Stödet är en del av EU:s Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021‑2027.

Syfte och mål

Syftet med stödet är att öka användningen av mer selektiva, skonsamma och rovdjurssäkra redskap, minska fiskets negativa påverkan på akvatiska miljöer samt bidra till genomförande av landningsskyldigheten. Det ska också stödja ekonomisk hållbarhet i fiskeföretag och öka säkerheten ombord.

Det finns även möjligheten till investeringar ombord för att sortera och förvara skräp som fångats i redskapen, så att dessa kan föras i land och omhändertas.

Sökande

Du som äger ett fiskefartyg eller är yrkesfiskare kan få stödet.

Villkor

Du kan få stöd för

  • investeringar i selektiva fiskeredskap och utrustning som minskar mängden oönskade fångster
  • investeringar i fiskeredskap eller investeringar ombord som minskar negativ påverkan på akvatiska miljöer
  • investeringar ombord för att anpassa fisket till nya målarter (vid fiske till havs och om det finns kunskaps­underlag om att målarten kan nyttjas hållbart)
  • investeringar för att skydda redskap från rovdjur och fåglar
  • investeringar som förbättrar fångsthanteringen ombord
  • investeringar ombord för att sortera och förvara skräp som fångats i redskapen, så att dessa kan föras i land och omhändertas
  • investeringar ombord som ökar säkerheten och förbättrar arbetsförhållanden ombord.

Stödet gäller vid både havs- och inlandsfiske.

Stödet gäller inte för investeringar som ökar ett fiskefartygs fiskekapacitet eller förmåga att lokalisera fisk. Stödet gäller inte heller för utbyte eller modernisering av motorer.

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelsen

Hur stor är bidraget?

Beror på vem som söker.

Mer information

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2022-12-15
Uppdaterad: 2023-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion