Naturskyddsföreningens miljöfond

Hitta på sidan

Alla företag som baserar sin elenergi på vattenkraft och märker den med Bra Miljöval avsätter pengar till miljöför-bättrande projekt.

Antingen utför de projekten själva eller så låter de Bra Miljöval fördela ut pengarna till andra miljöprojekt. Det är dessa centrala pengar som går att ansökan om direkt från Bra Miljöval.

Vanliga projekt är att undanröja vandringshinder i vattendragen, till exempel genom att ta bort gamla kraftverksdammar eller återställa skador. Det kan också vara andra åtgärder som syftar till att bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter.

Sökande

Organisationer, myndigheter och företag kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten.

Mer information

Naturskyddsföreningen

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion