Svensk våtmarksfond

Hitta på sidan

Våtmarksfonden kan ge bidrag till våtmarksprojekt och till forskning i hela landet. Bidraget kan bestå av ekonomisk hjälp men också av rådgivning, utbildning eller kontakt-förmedling.

Med våtmarksprojekt menas alla aktiviteter för att skapa eller förbättra en våtmark. Förbättringen kan innebära restaurering men även återinförd eller ändrad skötsel/hävd. Våtmarksfonden prioriterar våtmarksprojekt som gynnar fågellivet.

Sökande

  • markägare
  • privatpersoner föreningar
  • eller annan sammanslutning.

Mer information

Svensk våtmarksfond

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion