Nordiskt samarbete

Hitta på sidan

Stödet är ett nordiskt samarbete som ges genom bidrag, utlysningar och upphandlingar.

Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

Sökande

Ansökningsperiod, bidragsform och ansvarig organisation varierar mellan de olika stödmöjligheterna.

Mer information

Läs mer hos Nordiskt samarbete

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion