Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Hitta på sidan

Programmet ska främja ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Programmet innehåller stöd till projekt och investeringar som bidrar till att uppfylla målen. Programperioden sträcker sig från 2021-2027 och ansökningar påbörjades december 2022.

Stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och av nationella pengar. För programmet har Sverige en budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och vattenbruk.

EU-fonden som programmet tillhör förkortas EHFVF på svenska och EMFAF på engelska (European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund)

Flertalet olika stödformer inom programmet

Programmet innehåller flertalet stöd, varav följande fem enskilda bidrag har tagits med i denna sammanställning över bidrag för bättre havs- och vattenmiljö:

Utlysningar inom programmet

Utlysningar är ett nytt inslag i det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Syftet är att bidra till den framtida utvecklingen av det svenska fisket och vattenbruket och bättre kunna styra mot målen i programmet.

Utlysningar hos Jordbruksverket.

Sökande

Stöden i programmet kan sökas av till exempel yrkesfiskare, vattenbruksföretag, universitet, branschorganisationer och myndigheter. Se sökande för de specifika bidragen.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2023-01-26
Uppdaterad: 2023-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion