Bygdeavgiftsmedel

Hitta på sidan

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkrafts-företagen måste betala i samband med regleringen av de stora älvarna för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

Sökande

Det är den bygd som berörs av vattenföretaget eller anläggningar för detta som kan söka bidrag. Medel för investeringar kan sökas av kommuner och ideella föreningar med verksamhet längs vattendrag och sjöar

Villkor

Ansökan görs hos länsstyrelsen.

Hur stort är bidraget?

Bidragen är varierande.

Exempel på åtgärder

Friluftslivsansordningar, andra fysiska investeringar och i vissa fall även fiskevårdsåtgärder.

Mer information

Information hos respektive länsstyrelse

Sök på fiske eller bygdeavgiftsmedel

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion