Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimat­­förändringarnas spår

Hitta på sidan

Tillväxtverket medfinansierar genom EU:s regionalfond insatser som bidrar till att rusta samhället för att klara de utmaningar som klimatförändringarna innebär.

Sökande

Medel går endast att söka för aktörer som är verksamma i Norrbottens och Västerbottens län. Exempel på sökande är offentliga aktörer, universitet/högskolor, forskningsinstitut och företagsfrämjande aktörer.

Mer information

Läs mer på Tillväxtverkets webbsida.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2024-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion