Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Hitta på sidan

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Åtgärder som kan få bidrag är bildande eller ombildande av fiskevårdsområden, fisketillsyn, utsättning av fisk, insatser för att bevara hotade fiskarter och -stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

Sökande

Alla kan söka men det finns vissa restriktioner för företag, se förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården.

Hur stort är bidraget?

Bidrag lämnas vanligtvis med 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Finns det särskilda skäl kan ett högre bidrag lämnas.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2024-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion