Stöd till innovation (EIP)

Hitta på sidan

Det finns två typer av stöd inom det Europeiska innovationspartnerskapet, EIP. Ett stöd för att bilda en innovationsgrupp och ett stöd för att genomföra ett innovationsprojekt.

Syfte och mål

Vi uppmuntrar alla som har en innovativ idé att först söka gruppbildningsstödet för att eventuellt senare gå vidare med en ansökan för att genomföra projekt. Men det är inget krav, utan du kan välja själv om du enbart vill söka stöd för att bilda en innovationsgrupp eller för att genomföra ett innovationsprojekt.

Innovationsgrupp

Stöd för att bilda en innovationsgrupp.

Syftet med stödet är att få fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar genom att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Innovationsprojekt

Stöd till innovationsprojekt.

Syftet med stödet är att få fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar genom att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Sökande

Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation kan söka stödet. Innovationen måste ha betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Privatpersoner kan inte få stödet.

Hur stor är bidraget

Se respektive stöd.

Exempel på åtgärder

Se under villkor och under respektive länk för stöd.

Mer information

Läs mer hos Jordbruksverket.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion