Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp

Hitta på sidan

Stödet är en del av EU:s Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021‑2027.

Syfte och mål

Syftet med stödet är att minska problemen med skräp i hav och andra akvatiska miljöer, genom att skräpet samlas in. Det kan till exempel vara spökgarn som fortsätter att fånga fiskar, fåglar och marina däggdjur och orsakar stort lidande. Det finns också behov av att kartlägga var det finns många förlorade redskap och annat skräp, så kallade hot-spots, för att skräpet sedan ska kunna samlas in på ett effektivare sätt.

Sökande

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, forskningsinstitut, branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stödet. Även föreningar och stiftelser i partnerskap med branschorganisationer eller erkända producentorganisationer kan få stödet.

Villkor

Du kan få stöd för att på olika sätt skydda, bevara och främja den biologiska mångfalden i hav och sjöar.

Du kan få stöd för att

  • samla in förlorade redskap och skräp i akvatiska miljöer
  • identifiera områden med förlorade redskap och akvatiskt skräp.

Stödet gäller även i sötvatten.

Ansvarig för bidraget

Jordbruksverket

Hur stor är bidraget?

Stödet är 100 procent av dina utgifter som ger rätt till stöd.

Mer information

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2022-12-15
Uppdaterad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion