Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner.

Hitta på sidan

Bidraget ges till kustkommuner för strandstädning. Läs mer och sök bidraget hos Naturvårdsverket.

Syfte och mål

Naturvårdsverket ansvarar i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten sedan 2018 för bidraget för strandstädning till havsnära kommuner. Naturvårdsverket beviljar bidrag för de ansökta åtgärderna. Bidraget ges till kommuner med havsstränder där stora avfallsmängder flyter iland. Bidraget är vidare förbehållet kommuner med havsstränder. Det är också avsett att tillfalla de kommuner som har dokumenterade problem med nedskräpningen i stor omfattning. Möjligheten att bidra till sysselsättning är också ett syfte.

Sökande

Bidraget kan sökas av kommuner enskilt eller tillsammans.

Villkor

Åtgärder som syftar till:

  • att samla in avfall som har flutit i land på havsstränder,
  • att samla in annat avfall som finns på stränderna samlas in,
  • åtgärder som behövs för att det insamlade avfallet ska bli behandlat,
  • uppföljning och utvärdering av projektets genomförande.

Bidraget delas ut med stöd av förordningen (2018:58) om bidrag till strandstädning

Hur stor är bidraget

Bidrag kan lämnas upptill 90% av kostnaderna för åtgärderna.

Exempel på åtgärder

Städning av stränder inom havsnära kommuner enligt ovan.

Mer information

Naturvårdsverket - Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion