Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Hitta på sidan

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Syfte och mål

Investeringsbidraget kan gälla förbättringar av avloppsanläggningar.

Man kan få investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Sökande

Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal för den.

Villkor

Bidrag lämnas med stöd av

Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Hur stort är bidraget

Stöd kan ges för upp till 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna.

Exempel på åtgärder

  • vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel avloppshantering eller uppvärmningssystem
  • åtgärder som höjer lokalens standard
  • nybyggnad, ombyggnad och inköp av en allmän samlingslokal
  • åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.

Mer information

Läs mer på Boverkets webbplats om stödet.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion