Naturbonusen

Hitta på sidan

Varje år skänker Naturkompaniet en procent av det totala beloppet som medlemmarna handlar för under ett kalenderår, till ett natur- eller miljövårdsprojekt.

Syfte och mål

Varje år skänker Naturkompaniet en del av intäkterna från kundklubben till utvalda organisationer inom miljö och naturskydd. Varje år lämnas nomineringar in som medlemmarna sedan röstar om under maj månad

Mer information

Information hos Naturkompaniet

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion