Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Hitta på sidan

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra fokusområden för utvecklingssatsningen.

Fokusområden

Fokusområdena är sådant som kommittén anser är särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen:

  • Fossilfri avfallshantering
  • Resurseffektivt kretslopp
  • Beteendeförändringar
  • Digitalisering

Projekt inom fokusområdena prioriteras vid ansökan.

Sökande

Alla kan ansöka om projektbidrag från Avfall Sverige Utveckling, såväl medlemmar som icke medlemmar.

Mer information

Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion