Baltic Waters

Hitta på sidan

BalticWaters driver tre utlysningsprogram för att främja forskning och öka kunskapen om Östersjöns miljö.

BalticWaters driver tre utlysningsprogram för att främja forskning och öka kunskapen om Östersjöns miljö. Två av programmen stödjer forskning inom natur- och samhällsvetenskapliga ämnesområden med bäring på stiftelsens verksamhet. Traineeprogrammet syftar till att sprida miljökunskap hos nyutexaminerade studenter inom olika discipliner.

Sökande

Stödet delas ut till disputerade forskare anställda vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige. Medel kan sökas för utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningsprojektet. Medel för lön kan delas ut till extern part i projektet, ej till sökande forskare.

Mer information

För en levande Östersjö - BalticWaters

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2022-04-06
Uppdaterad: 2023-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion