Vätterns fiskevårdsfond

Hitta på sidan

Fondens främsta uppgift är att lämna bidrag till fiske- och miljövård, fisketillsyn, information samt biologiska och limnologiska undersökning i Vättern och i tillrinnande vattendrag.

Fonden strävar efter att ha en bred verksamhet och i första hand stödja angelägna projekt när andra finansieringsmöjligheter saknas eller är begränsade.

Mer information

Vätterns fiskevårdsfond

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-03-03
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion