LOVA-bidrag

Hitta på sidan

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget söks hos länsstyrelsen och går till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar.

LOVA-bidraget kan användas för att ta fram underlag och planer inför en åtgärd, för att genomföra själva åtgärden samt för att sprida information eller att följa upp och utvärdera en LOVA -åtgärd som genomförts.

Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör:

  • övergödning
  • minskade miljögifter från fritidsbåtar
  • ta omhand förlorade fiskeredska
  • andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus.

Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Sökande

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Hur stort är bidraget?

Det går att söka upp till 90 procent i statliga bidrag beroende på åtgärd. Länsstyrelsen avgör procentsatsen bidrag i sitt län.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2024-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion