Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt

Hitta på sidan

Naturskyddsföreningen har projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker.

Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar.

Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat LONA, LOVA eller Landsbygdsprogrammet, och som har bevarande eller iordningställande av våtmarker som huvudsyfte.

I projekten kan följande ingå:

  • kunskapsuppbyggnad, inklusive ta fram planer och program
  • restaurering
  • förvaltning och skötsel
  • information och folkbildning.

Mer information

Naturskyddsföreningen

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2023-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion