Svensk Vatten Utveckling (SVU)

Hitta på sidan

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik. Det är mest inriktat mot tillämpad forskning och utveckling, som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar.

SVU samlar in och sprider erfarenheter från medlemmarnas egna forsknings-/utvecklings-/ och utredningsprojekt. SVU samlar också in behov av nya forsknings-, utvecklings- och utredningsuppdrag, samt stimulerar medlemmarna att driva gemensamt finansierade projekt. Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom områdets alla delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-06-26
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion