Open rivers programme

Hitta på sidan

Open rivers programme stödjer projekt för att ta bort mindre dammar, återskapa vandringsmöjligheter och biodiversitet.

Sökande

Stöd kan ges till förberedande arbete, att ta fram underlag och tillståndsansökningar samt fysiska åtgärder. Samarbetsprojekt uppmuntras, men särskilda krav ställs på den organisation som ansöker och samordnar projektet.

Ansvarig för bidraget

Jordbruksverket är ansvarig myndighet i Sverige för att utveckla havs- och fiskeriprogrammet inom EUs jordbruks- landsbygds- och fiskeripolitik.

Mer information

Information hos Open Rivers programme.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2021-11-22
Sidansvarig: Webbredaktion