Lokalt ledd utveckling genom Leader

Hitta på sidan

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt.

Syfte och mål

Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen kallas LAG (Local Action Group). Föreningen leds av en styrelse där alla tre sektorer är representerade. De arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb

Sökande

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan få stöd.

Villkor

Du kan få stöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leaderområde. Kontakta alltid leaderkontoret i ditt område innan du söker stöd. Där kan du få hjälp att se om din idé passar in i områdets strategi för utveckling. Du kan till exempel få stöd för

  • projekt som är till nytta för många människor i området
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
  • projekt som är till nytta för ett eller flera företag.

Hur stort är bidraget?

Det beror på inom vilket område man söker stöd inom

Mer information

Lokalt ledd utveckling - information hos Jordbruksverket

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion