Ideella organisationer

Hitta på sidan

Bidraget går till projekt som kan vara för nationellt eller internationellt arbete och bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

Naturvårdsverket ansvarar efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten för ett bidrag för att stödja ideella miljöorganisationer.

Sökande

Svenska ideella miljöorganisationer kan söka bidrag om de enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata miljöskydds- och naturvårdsintressen. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst tre år och ha minst 100 medlemmar.

Villkor

Bidrag till ideella miljöorganisationer

Hur stort är bidraget?

Bidrag kan lämnas med upptill 100% av ansökta medel.

Exempel på åtgärder

Miljömålsarbete, informationsinsatser och rådgivning.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion