Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket

Hitta på sidan

Bidraget stödjer insatser inom kunskapsöverföring och information som bidrar till ett hållbart skogsbruk.

Stängt för ansökan

Just nu kan du inte söka bidraget. Stödet var en del av Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Sökande

Företag eller organisationer som anordnar kompetensutvecklings-insatser.

Ansvarig för bidraget

Skogsstyrelsen

Villkor

Prioriterade ämnesområden är:

  • förebyggande av effekter av klimatpåverkan
  • skogens påverkan på vatten
  • motverka markskador inom skogsbruk
  • skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön
  • minskad försurning
  • viltstam i balans
  • ökad biologisk mångfald i skogen

Hur stor är bidraget?

Om din ansökan blir beviljad får du 100% av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter som ska redovisas i budgeten vid ansökan om stöd.

Exempel på åtgärder

Kompetensutvecklingsåtgärder och informationsinsatser för att motverka markskador inom skogsbruket. Varje utlysning har ett visst tema som annonseras på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information

Stöd för kompetensutveckling i skogsbruket

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion