Baltic sea conservation foundation

Hitta på sidan

Baltic sea conservation foundation (baltcf) skapades 2014 för att skydda miljön och bevara naturen i Östersjöregionen. Ansökningar kan skickas in löpande.

Bidrag kan ges till en stor mängd åtgärder och miljöarbete som gynnar Östersjöregionen både i vatten och på land.

Sökande

Ideella organisationer, myndigheter och andra institutioner

Mer information

Baltic Sea conservation Foundations

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-05-20
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion