Efterbehandling av förorenade områden

Hitta på sidan

Föroreningar kan finnas i både mark och sediment och kan sprida sig till vattenmiljön. Att minska och förebygga den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt skäl för arbetet med efterbehandling av förorenade områden.

Sökande

Kommuner söker bidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna ansöker i sin tur om bidrag hos Naturvårdsverket.

Villkor

Bidrag för utredningar sök i oktober varje år, medan åtgärdsprojekt kan sökas löpande under året. För samtliga bidragsprojekt förutsätts en dialog mellan kommunen och länsstyrelsen inför en ansökan.

Hur stor är bidraget

Stödsatsen varierar.

Exempel på åtgärder

  • behandling av lämningar från till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri, varv, glasbruk, gruvhantering och kemtvättar.
  • föroreningar i både mark och sediment. Vilka behandlingsmetoderna som används varierar.

Mer information

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2023-04-17
Sidansvarig: Webbredaktion