Afrikansk klogroda | Xenopus laevis

Afrikansk klogroda är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Xenopus laevis
  • Svenskt namn: Afrikansk klogroda
  • Organism: groddjur
  • Livsmiljö: Sötvatten, Landlevande
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Publicerad: 2022-08-10
Sidansvarig: Webbredaktion