Alkvettern, Lunnedet

Alkvettern, Lunnedet är en badplats i Karlskoga kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sandstrand, stor brygga och nära till klippor. Botten består till mesta del av sand med enstaka stenar. Det är inte långgrunt. Stora gräsytor och camping vid stranden. badet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet.

Kontakta Karlskoga kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@karlskoga.seTel: 0586-61000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:009.70.02.3Vindriktning 8grader
01:009.10.03.5Vindriktning 26grader
04:007.80.02.9Vindriktning 22grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Medel till liten sjö som är en del av ett sjösystem och Bergslagskanalen. 16,7 km2 stor. badplatsen ligger vid en camping med en liten sandstrand och brygga.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst vart fjärde år då det varit mycket god vattenkvalitet.
  Senast uppdaterad: 2020-06-16
  Uppdaterad av: Kultur- och föreningsförvaltningen, Karlskoga kommun
  Nästa uppdatering: 2022-05-06

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och föreningsförvaltning, Karlskoga kommunAdress Centralplan 7, 691 83, KarlskogaBesöks­adressCentralplan 7, Folkets hus, vån.5Telefon0586-610 00E-postkfn@karlskoga.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoretAdress Skrantahöjdsvägen 23, 691 83, KarlskogaBesöks­adressSkrantahöjdsvägen 35Telefon0586-610 00E-postmiljokontoret@karlskoga.se
  Övrigt
  Hemsidawww.karlskoga.seTelefon0586-61000E-postinfo@karlskoga.se