Sverige och Regeringskansliet värd för ASC 2019 – the marine science event of the year

Hösten 2019 var Sverige och Regeringskansliet värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangerades den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Poster för ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens. Illustration.

Varje år välkomnar ICES representanter för forskning, politik och civilsamhället från hela världen till en konferens för att prata om forskning och utveckling. HaV har fått uppdraget från Regeringskansliet att genomföra Sveriges värdskap för Internationella havsforskningsrådets, ICES, årliga vetenskapskonferens i september 2019.

Syftet med ASC är att samla representanter för forskning, politik och civilsamhälle inom det marina området för att se över pågående forskning, presentera innovationer, identifiera behov och skapa tvärsektoriella utbyten och nätverk.

Öppningstal

Här kan du se Jennie Nilsson öppningstala på konferensen.

Omslagsbild för YouTube-video
Logotyp för Regeringskansliet. Illustration.

ICES

ICES är en mellanstatlig organisation som arbetar för att öka vetenskaplig kunskap om den marina miljön. Varje år arrangerar ICES en årlig vetenskaplig konferens som de 20 medlemsländerna turas om att stå värd för. 2019 har turen kommit till Sverige och till HaV.

HaV arrangerar konferensen tätt tillsammans med ICES och cirka 700-800 deltagare förväntas komma från olika länder. ICES står för planeringen av det vetenskapliga programmet och HaV ansvarar för lokaler, sidovent, välkomstmingel etcetera.

Publicerad: 2018-09-04
Uppdaterad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion