Vattenpedagogik i Sverige

Hitta på sidan

Vattenpedagogik handlar om att skapa en förståelse för hur vi påverkar hav, sjöar och vattendrag. Att det som händer på land i slutänden påverkar våra vatten, både det salta och det söta. Men det handlar också om hur vattnet påverkar oss.

Organisationer i Sverige och världen

Flera organisationer arbetar med vattenpedagogik på olika sätt, mot olika målgrupper och bidrar till kunskap och förståelse om vatten.

Här är några exempel:

Hur arbetar vi med vattenpedagogik?

HaV har fått i uppdrag av Regeringen att stärka arbetet med vattenpedagogik. Som en start på arbetet gav vi Havsmiljöinstitutet (HMI) i uppdrag att kartlägga vilka aktörer som är aktiva inom det marinpedagogiska området. Av kartläggningen, som genomfördes 2018, framkom att det finns många lokala krafter inom marin- eller vattenpedagogik men inget tydligt nätverk på nationell nivå.

Två nätverk i Sverige

HaV har gett Havsmiljöinstitutet och Centrum för Naturvägledning (CNV) vid Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att samla aktörer inom vattenpedagogik till två olika nätverk:

  • ett för aktörer som arbetar med havet, så kallad marin pedagogik
  • ett för aktörer som arbetar med sötvatten, så kallad limnisk pedagogik

De båda nätverken hade varsin nationell uppstartsträff hösten 2019 och har sedan haft digitala träffar.

Syftet med nätverken är att aktörer inom vattenpedagogik lättare ska kunna komma i kontakt med varandra för att utbyta material, idéer och erfarenheter. Vi hoppas också att de båda nätverken ska inspireras att arbeta tillsammans kring medvetenhet om vatten, både sött och salt.

Här når du nätverken

Internationellt arbete med vattenpedagogik

HaV har gett CNV och HMI i uppdrag att bevaka det internationella arbetet inom vattenpedagogik. De deltar blanda annat vid möten med EMSEA. EMSEA är en förkortning för: European Marine Science Educators Associationoch är ett europeiskt nätverk bestående av lärare inom marin pedagogogik. EMSEA:s uppdrag är att vara ett nav för pedagoger, forskare med fler som arbetar med att öka kunskapen om den marina miljön i samhället.

European Blue Schools är ett av projekten under EMSEA. Syftet med projektet är att inspirera lärare och ledningen i skolorna till att utmana sina elever, från förskola till gymnasium, att starta ett vattenrelaterat projekt som länkar dem till den marina miljön. Genom att slutföra projektet och dela med sig av resultatet får skolan European Blue School Label. Inom uppdraget till våra utförare 2020 ingår det att föreslå fem skolor som ska bli svenska föregångare inom projektet. Skolorna ska finnas både på väst- och ostkusten samt i inlandet.

finansierad av bland annat Sverige. Sidan har material både för lärare, elever och för andra inom en stor bredd av områden.

Sammanfattning

Både enskilda lärare och organisationer i samordnade former har under lång tid använt vatten som pedagogiskt verktyg. Det som har saknats är en nationell samordning som ger ett stöd till alla aktörer. Nu har vi påbörjat arbetet med att skapa detta stöd. Stödet finns i form av två nätverk som framöver ska kunna inspirera varandra och dem som deltar i deras aktiviteter på ett ännu bättre sätt. Det här är en långsiktig process som i slutänden kan bidra till en ökad förståelse för vattnet som en viktig resurs och därmed öka möjligheterna för en hållbar utveckling.

Publicerad: 2020-09-24
Uppdaterad: 2021-11-22
Sidansvarig: Webbredaktion