LEVA - Lokalt engagemang för vatten

Här hittar du hjälp och stöd för att skapa lokalt engagemang för vatten och genomföra åtgärder för bättre vattenkvalitet och biologisk mångfald.

Stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete

Lokalt engagemang för vatten (LEVA) är en stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete för bättre vattenkvalitet och biologisk mångfald. Här hittar du hjälp och stöd, information om möten och utbildningar samt stöd för arbetssättet med lokal åtgärdssamordning. Nu är fokus främst på åtgärder mot övergödning i jordbrukslandskapet men inriktningen kommer att utvecklas.

LEVA drivs av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och vattenmyndigheterna.

Projektgruppen

Havs- och vattenmyndigheten

Anna Ek
010-698 60 48
anna.ek@havochvatten.se

Josefin Hjort
010-698 60 82
josefin.hjort@havochvatten.se

Jordbruksverket

Tilla Larsson
036-15 84 09
tilla.larsson@jordbruksverket.se

Lantbrukarnas riksförbund

Markus Hoffman
070-527 54 44
markus.hoffman@lrf.se

Vattenmyndigheterna

Matilda Valman
010-223 86 26
matilda.valman@lansstyrelsen.se

Nyhetsarkiv