LEVA - Lokalt engagemang för vatten

Genom ett lokalt engagemang kan vi skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Under 2018-2021 arbetar 20 pilotprojekt med att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.