Information om LEVA samt nya kontaktvägar

HaV har inte förutsättningar att fortsätta samordna LEVA:s nationella stödfunktion för åtgärdssamordnare efter 2023.

Det innebär att vi inte längre kan arrangera LEVA:s inspirationsdagar, ge ut detta nyhetsbrev, samordna specifika utbildningar och möten för lokala åtgärdssamordnare, erbjuda digital samverkansyta eller ta fram specifik information, stöd och vägledning för åtgärdssamordnare.

Åtgärdssamordning genom LOVA-bidrag

Möjligheten till finansiering av lokal åtgärdssamordning finns kvar genom LOVA-bidraget LÄNK LOVA - Anslag, bidrag och utlysningar - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se). I vägledningen för LOVA kommer den lokala åtgärdssamordningens arbetssätt definieras. Åtgärdssamordnare som arbetar på detta sätt kan fortsätta använda begreppen LEVA-samordnare då begreppet LEVA - Lokalt engagemang för vatten blivit ett etablerat begrepp under de sex år som satsningen pågått. Man får också använda begreppet LEVA - Lokalt engagemang för vatten om arbetssättet med lokal samordning av frivilliga åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Om du har frågor om hur begreppet LEVA - Lokalt engagemang för vatten kan användas är du välkommen att kontakta HaV.

Så fortsätter arbetet

Befintlig information på LEVA:s webbsidor om samverkan och finansiering kommer finnas kvar ett par år till

HaV kommer fortsätta att:

  • samordna LOVA-bidraget och vägleda länsstyrelserna
  • informera om LOVA och andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö
  • arbeta för en ökad helhetssyn i åtgärdsarbetet och åtgärdssamordningen

Jordbruksverket kommer fortsätta att:

  • samordna Greppa näringens rådgivning
  • erbjuda informationsmaterial, kurser och nyhetsbrev som även är till nytta för åtgärdssamordnare
  • samordna och informera om jordbrukarstöd enligt gemensamma jordbrukspolitiken

Vattenmyndigheterna kommer fortsätta att:

  • ta fram underlag som även stödjer åtgärdssamordnare

LRF kommer fortsätta att:

  • stödja det lokala åtgärdsarbetet för bättre havs- och vattenmiljöer och en hållbar livsmedelproduktion

Kontaktvägar vid frågor om LEVA framöver:

Havs- och vattenmyndigheten

havochvatten@havochvatten.se

Jordbruksverket

vatten@jordbruksverket.se

info@greppa.nu

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

markus.hoffman@lrf.se

Vattenmyndigheterna

vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se

vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Du kan också kontakta din respektive länsstyrelse.

Publicerad: 2024-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion