Ekosystembaserad havsförvaltning

Havs- och Vattenmyndigheten påbörjade under år 2021 ett projekt med syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning för att uppnå våra miljömål hav i balans och levande kust och skärgård. I tre kustområden i Sverige prövar vi olika former för att driva på och bättre samverka mellan lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. Fokuserade områden är Pilot Stockholms Skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar i Bohuslän.