Ramöverenskommelse mellan Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tecknat en ramöverenskommelse som syftar till att säkerställa HaV:s behov av stöd vid genomförandet av sin verksamhet.

Hitta på sidan

Ramöverenskommelsen

Genom överenskommelsen stödjer SLU HaV:s förvaltningsuppdrag genom att tillhandahålla ett flertal tjänster som datainsamling och datavärdskap, vetenskapligt baserade analyser och kunskapsunderlag samt expertkompetens inom sitt ansvar för fortlöpande miljöanalys.

Överenskommelsen ska stödja en strukturerad och tydlig relation mellan HaV och SLU samt ge ett övergripande ramverk för hur HaV och SLU arbetar tillsammans.

Nuvarande ramöverenskommelse (HaV dnr 4535-21) gäller under perioden 1 januari 2022 - 31 december 2024.

Datum att hålla koll på

HaV och SLU har gemensamt satt riktlinjer som utgör ett generellt ramverk för hur verksamheten ska planeras och följas upp, dessa finns i bilaga 9. I bilagan framgår bland annat följande:

Delrapportering av bidrag gällande genomförd verksamhet fram till och med 31 augusti ska vara HaV tillhanda senast den 20 september, om inte annat är överenskommet.

Gällande överenskommelser kan delrapportering av verksamhet behövas i enskilda projekt. Det ska i så fall ske senast den 20 september om inte annat är överenskommet och ska omfatta genomförd verksamhet fram till och med 31 augusti. Upparbetade kostnader ska rapporteras vid uppdrag med takpris.

Slutrapportering av verksamhet för innevarande år ska ske senast den 20 januari påföljande år för projekt som löper under perioden januari till december.

Upparbetade kostnader ska rapporteras vid uppdrag med takpris. För fleråriga avtal ska en årlig verksamhetsberättelse vara HaV tillhanda senast den 20 januari påföljande år, samt slutrapporteras vid avtalsperiodens slut.

Blanketter och formulär för SLU

Här finns de blanketter som ska användas för rapportering av uppdragen.

Publicerad: 2021-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion