Regeringsuppdrag 2018-2021

Hitta på sidan

HaV hade två regeringsuppdrag som en del i regeringens satsning på Rent hav. Arbetet döptes till Lokalt engagemang för vatten, LEVA.

Under 2018-2021 hade HaV regeringuppdragen ”Pilotområden mot övergödning” och ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning”. Uppdragen genomfördes tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna.

Åtgärdssamordnaren på Orust kommun besöker markägare som genomfört strukturkalkning. Foto: Orust kommun.

20 LEVA pilotområden

Under 2018-2021 finansierade HaV åtgärdssamordnare i 20 pilotområden mot övergödning. Målet var att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Genom att följa projekten kunde vi sammanställa underlag om lokalt åtgärdsarbete för att genomföra regeringsuppdragen. Pilotområdena har gjort ett mycket gott arbete med att skapa lokalt engagemang för vatten och många åtgärder har genomförts. De flesta områdena fortsätter sitt arbete med åtgärdssamordning även efter 2021.

Pilotområdena var belägna i kustnära områden såväl som områden i inlandet, och olika organisationsformer var huvudmän (bland annat länsstyrelser, kommuner, vattenråd och ideella föreningar).

Karta

karta som visar Sveriges pilotområden

Läs mer om de 20 pilotområdena

Pilotområden med åtgärdssamordnare

Område

Samordnare

Namn på projekt

Västra Götaland

Orust kommun

Avrinningsområden på Orust

Kalmar

Västerviks kommun

Vattensamordning Västervik

Halland

Falkenbergs kommun

Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland

Stockholm

Norrtälje Naturvårdsstiftelse (NNS)

Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Skåne

Kävlingeåns vattenråd

Vombsjöns tillrinningsområde

Skåne

Saxån-Braåns vattenråd

Saxån - Braåns avrinningsområde

Södermanland

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring

Skåne

Trelleborgs kommun/Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydvästra Skånes Vattenråds avrinningsområde

Västra Götaland

Dalslands miljö- och energiförbund

Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde.

Halland

Länsstyrelsen Halland

Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån

Halland

Hushållningssällskapet Halland

LEVA - Kattegatts kustnära vatten: södra Halland -nordvästra Skåne

Örebro

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödning i Blackstaåns avrinningsområde

Uppsala

Enköpings kommun

Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Västmanland

Mälarens vattenvårdsförbund

Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning

Västra Götaland

Tidans vattenförbund med Hushållningssällskapet Skaraborg

Minskad övergödning i Tidan

Kalmar län

Lantbrukarnas regionförbund sydost

Från strategi till åtgärd för minskad övergödning - Kalmarsund och Öland

Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland

Åtgärder för minskad övergödning i Östergötland

Stockholm

Södertälje kommun

Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun

Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Finjasjön - en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?

Publicerad: 2019-04-29
Uppdaterad: 2024-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion