Minskad övergödning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde

Mälarens vattenvårdsförbund driver ett projekt i Sagåns och Mälarens avrinningsområde med åtgärder för minskad övergödning. Målet är att förbättra vattenkvalitén i Mälaren genom arbete inom dess avrinningsområde i allmänhet och inom Sagåns i synnerhet.

Återmeandring av Myran, Hjulbäcken Fotograf: Viktor Kärvinge

Området som vi arbetar inom har stora utmaningar med övergödning. Därför är ett av våra huvudfokus inom Sagåns LEVA-projekt att skapa vattenfördröjande våtmarker för att skydda värdefull jordbruksmark genom minskad översvämning och ytavrinning.

Utöver problem med övergödning har Sagån även utmaningar med miljögifter, vandringshinder för fisk och förlust av biotoper. Målsättningen är att en tydlig förbättring av vattenkvaliteten ska uppnås till 2027.

Kontakt

Åtgärdssamordnare Sagån inom LEVA-projektet
Viktor Kärvinge
Telefon: 010-224 93 88
E-post: viktor.karvinge@lansstyrelsen.se

Mer info finns också på Mälarens vattenvårdsförbunds webbsida

Publicerad: 2021-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion