Saxån - Braåns avrinningsområde

Hitta på sidan

Pilotområdet för detta projekt är Saxån-Braåns avrinningsområde som ligger i västra Skåne och till största del består av åkermark. Projektet leds av Saxån-Braåns vattenråd och kommer att pågå fram till 2020.

Saxån

Saxån. Foto: Robert Andersson

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet

Saxån – Braåns vattendrag har en mycket skyddsvärd natur. Målsättningen är att bevara och utveckla denna samtidigt som åtgärderna minskar näringsbelastningen på Östersjön.

Genom dialog, träffar, föredrag samt fältbesök med markägare och verksamhetsutövare kan nya angreppssätt arbetas fram. De nya angreppssätten kan både vara till glädje för verksamhetsutövare och förbättra vattenkvaliteten.

Bakgrund

Saxån – Braåns avrinningsområde ligger i västra Skåne och omfattar cirka 362 kvadratmeter som till ungefär 80 procent består av åkermark. Större tätorter inom avrinningsområdet är Eslöv, Svalöv, Teckomatorp och Marieholm. Åarna i avrinningsområdet har en låg fallhöjd och mynnar i Öresund vid Lundåkrabukten söder om Landskrona. Avrinningsområdet saknar sjöar, är kraftigt utdikat och en stor andel bäckar är sedan länge kulverterade, vilket ger stora fluktuationerna i vattenföringen som äger rum under året. I avrinningsområdet har det anlagts många dammar och våtmarker för att fånga in näringen som annars läcker ut i våra åar.

Kontakt för pilotområdet

Therese Ehrnstén
E-post: therese.ehrnsten@landskrona.se
Tel: 0707735343

Robert Andersson
E-post: robert.andersson@landskrona.se
Tel: 0733476305

Saxån – Braåns Vattenråd

Publicerad: 2019-08-20
Sidansvarig: Webbredaktion