Uppföljning av tre års arbete i LEVA-områdena 2019-2021

Havs- och vattenmyndigheten finansierade åtgärdssamordnare i 20 pilotområden 2019-2021 för genomförande av regeringsuppdragen. Här ges en kort sammanställning av tre års arbete i dessa områden.

Mer utvecklade resonemang om åtgärdssamordningens roll och förutsättningar finns i slutrapporten som redovisar uppföljning efter två år.

Möten med markägare och verksamhetsutövare

En gemensam nämnare för alla LEVA-områden är att de har arbetat aktivt med att bygga nätverk och knyta kontakter med markägare och verksamhetsutövare. Bland annat har åtgärdssamordnarna arrangerat möten eller andra gruppträffar som vattendragsvandringar, deltagit i andra arrangörers möten för att informera om LEVA och haft enskilda samtal med markägare och lantbrukare. Åtgärdssamordnarna i de 20 LEVA-områdena redovisar att de 2019-2021 har:

 • arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare (varav över 1500 unika lantbrukare)
 • haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare
 • deltagit i över 360 möten som arrangerats av annan part
 • varit kontakt med närmare 650 andra verksamhetsutövare än lantbrukare.
Stapeldiagram som visar deltagare och möten enligt siffrorna i texten, men uppdelat på en färg för varje år 2019-2021.Förstora bilden

Samverkan och träffar i de 20 LEVA-områdena 2019-2021. (Klicka på bilden för att se diagrammet i större format)

Finansiering av åtgärder

Samtliga 20 LEVA-områden redovisar att de har sökt medel för åtgärdsfinansiering. De vanligaste sökta bidragen är från LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) och landsbygdsprogrammet. Åtgärdssamordnarna i de 20 LEVA-områdena redovisar att de 2019-2021 har:

 • sökt över 250 miljoner kronor för åtgärder
 • hunnit beviljas närmare 130 miljoner kronor till och med januari 2022.
Stapeldiagram som visar ansökningar och beviljade bidrag, men uppdelat på en färg för varje år 2019-2021.Förstora bilden

Ansökningar och beviljade bidrag i LEVA-områdena 2019-2021. (Klicka på bilden för att se diagrammet i större format.)

Planerade och genomförda åtgärder

Åtgärdssamordnarna i de 20 LEVA-områdena redovisar att de 2019-2021 har genomfört många åtgärder mot övergödning. Bland annat:

 • våtmarker och dammar (119 ha)
 • strukturkalkning (5900 ha)
 • återmeandring (3600 m)
 • kalkfilterdike (160 ha)
 • skyddszoner (110 ha)

Utöver detta har ytterligare åtgärder genomförts, till exempel reduktionsfiske, svämplansrestaurering, avfasning av dikeskanter, med mera. Många fler åtgärder är i planeringsfasen och flera har ansökts finansiering för (se ovan).

Stapeldiagram som visar våtmarker och dammar med detaljerad information om planerade, ansökt finansiering och genomförda. Uppdelat på en färg för varje år 2019-2021.Förstora bilden

Strukturkalkning i de 20 LEVA-områdena 2019-2021. (Klicka på bilden för att se diagrammet i större format.)

Stapeldiagram som visar strukturkalkning uppdelat på planerad, ansökt finansiering och genomförd. Uppdelat på en färg för varje år 2019-2021.Förstora bilden

Våtmarker och dammar i de 20 LEVA-områdena 2019-2021. (Klicka på bilden för att se diagrammet i större format.)

Åtgärdssamordnare som katalysator

Åtgärdssamordnarna redovisar att de under 2019-2021 deltagit i bidragsansökningar på över 250 miljoner kronor till nya åtgärder. Denna summa är över fyra gånger så stor som kostnaden för själva åtgärdssamordningen. Det visar vilken katalysator samordnarna är. Åtgärdssamordnarna upplever att flera av åtgärderna inte skulle ha blivit av utan det stöd och hjälp samordningen kunnat erbjuda.

Dessa resultat har skett trots att pandemin 2020- 2021 har begränsat möjligheten till möten och gårdsbesök.

Publicerad: 2022-03-21
Sidansvarig: Webbredaktion