Vattensamordning Västervik

Hitta på sidan

Pilotområdet för projektet är Tjust kustområde i Västerviks kommun. Inom kustområdet finns Åarna Loftaån, Gamlebyån och Almviksån liksom havsvikarna Gamlebyviken och Gudingen och en stor del av Tjust skärgårds 5000 öar. Här finns också ett intensivt jordbruk, de största tätorterna i kommunen och mycket fritidshus och turistanläggningar.

Loftaån i Västerviks kommun

Foto: Anders Fröberg

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Projektet leds av Västerviks kommun och pågår till slutet av 2020.

Mål med projektet

Målet med projektet är att vi från Västerviks kommun tar vår del av ansvaret och genomför de åtgärder som behövs för att god ekologisk status uppnås. Delmål är också att öka kommuninvånarnas kunskap om Östersjöfrågor och intresse för hållbarhetsfrågor. Ett framtida mål är också att sprida vår modell för åtgärdsarbete till övriga delar av landet.

Bakgrund

I Västerviks kommun är åtgärder mot övergödning högt prioriterat. Närheten till Östersjön innebär både ansvar och möjligheter. Det statliga stödet kommer nyttjas till kraftfull satsning på det lokala åtgärdsarbetet med ett helhetsgrepp på alla verksamheter som ger negativ påverkan.

Åtgärder sker via lokal samverkan med anpassning till lokala förhållanden. Åtgärder som ger minskat näringsläckage och samtidigt positiva effekter som klimatanpassning, ökad produktion och ökad biologisk mångfald prioriteras. Satsning sker för långsikt hållbar livsmedelsproduktion i kommunen.

En åtgärdsplan för åtgärder mot minskad övergödning är fastställd av kommunfullmäktige och lokala åtgärdsplaner håller på att arbetas fram. Åtgärder drivs i projektform och genomförs i samarbete med lantbrukare, verksamheter, vattenråd och fastighetsägare. Rådgivning erbjuds till lantbruk, fastighetsägare inom både lantbruk, avlopp (gemensamhetslösningar) och dagvatten.

Kontakt för pilotområdet

Anders Fröberg, vattensamordnare, rådgivare
E-post: anders.froberg@vastervik.se
Tel: 0490-254805

Dennis Wiström, kommunagronom, rådgivare
E-post: dennis.wistrom@vastervik.se
Tel: 0490-254149

Publicerad: 2019-08-15
Sidansvarig: Webbredaktion