Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån

Hitta på sidan

Projektet arbetar med att främja kommunikation och samarbete mellan olika aktörer, med målet att förbättra den ekologiska statusen i tre vattendrag i Halland.

Mål med projektet

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Vårt projekt syftar till att förbättra den ekologiska statusen i tre vattendrag i Norra Halland: Löftaån, Torpaån och Hovmanneån.

Genom att främja kommunikationen mellan markägare, statliga och kommunala instanser och andra aktörer förbättras förutsättningarna för samarbete som ska leda till åtgärder och insatser för att förbättra vattenkvaliteten i våra åar, och därmed även i våra hav.

Vi letar efter win-win lösningar som alla involverade kan vara nöjda med och stolta över. Goda lösningar hjälper lantbruket, miljön, allmänheten och den biologiska mångfalden. Vi ser gärna att markägare med hjälp av våra olika statliga bidragsmedel gör insatser för dessa ovannämnda intressenter i landskapet. Några exempel på åtgärder kan vara fosfordammar, strukturkalkning, återmeandrande åsträckor, våtmarker och skyddszoner.

Kontakt för pilotområdet

Anna Carina Ericson, åtgärdssamordnare
E-post: anna.carina.ericson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2243417

Publicerad: 2019-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion