Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Hitta på sidan

Pilotprojektet bedrivs av Dalslands Miljö- och Energiförbund tillsammans med Vänersborgs kommun. Arbetet bedrivs på Dalboslätten i södra Dalsland i Lillåns avrinningsområde, samt i två angränsande avrinningsområden.

Kartbild.Förstora bilden

Klicka på kartan för att förstora.

Mål med projektet är att:

  • Förbättra vattenkvaliteten i Lillån och angränsande vattendrag på Dalboslätten så att de uppnår god ekologisk status och samtidigt bibehåller en effektiv livsmedelsproduktion.
  • Utveckla ett nytt arbetssätt där vår åtgärdssamordnare arbetar lokalt i fält. Skapar förtroende och ett nära samarbete med markägarna i avrinningsområdet och underlättar för de markägare som vill få till stånd fler åtgärder som stimulerar ett bättre näringsupptag av grödorna och samtidigt ett minskat växtnäringsläckage ut i Lillån.

Bakgrund

Vattendrag och sjöar utgör en stor och viktig tillgång för både Melleruds och Vänersborgs kommun i Dalsland, Västra Götalands län. Lillån och vattendragen på Dalboslätten är generellt sett naturliga och har långa sträckor kvar av sin ursprungliga meandrande form, vilket idag är ovanligt. Det dominerande problemet för att Lillån och övriga vattendrag på Dalboslätten ska nå god ekologisk status är idag övergödning.

Dalboslätten består till stor del av bördig jordbruksmark och lantbruket är en mycket viktig näring i området. Här finns många stora lantbruksföretag med både nöt, gris och växtodlingsproduktion som bedriver sin produktion med den senaste tekniken för att uppnå en hög produktion på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

Åtgärdssamordnaren, Madeleine Svärd kommer gemensamt med markägarna att identifiera och analysera lämpliga åtgärder i fält som minskar risken för transport av växtnäring (med fokus på fosfor) från åkermarken ut i vattendragen. För att nå goda resultat är det viktigt att rätt åtgärd anläggs på rätt plats i fält. I projektet ska incitament, styrmedel och eventuella flaskhalsar identifieras, allt för att underlätta för de lantbrukare som vill anlägga olika vattenvårdande insatser som motverkar övergödning

Genom åtgärder som till exempel blommande skyddszoner, fosfordammar, våtmarker, rådgivning och gödsling efter en uppdaterad markkarta kan risken för transport av växtnäring ut i vattendragen minskas och därmed förbättra vattenkvaliteten. Det är viktigt att Dalboslätten förblir levande, får en ökad självförsörjningsgrad, vatten av god kvalitet samt en hållbar och kostnadseffektiv livsmedelsproduktion.

Projektet samarbetar med LRF:s Lokalavdelningar, Dalbergså-/Holmsåns Vattenråd och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kontakt för pilotområdet

Är du intresserad av att vara med i projektet hör av dig till åtgärdssamordnare Madeleine Svärd.

Madeleine Svärd, Åtgärdssamordnare,
(Mark/växtagronom), Dalslands Miljö och Energiförbund.
E-post: madeleine.svard@dalsland.se
Telefon: 0530-93 94 60

Katrin McCann, Miljöstrateg,
Dalslands Miljö och Energiförbund.
E-post: katrin.mccann@dalsland.se
Telefon: 0530 – 93 94 59

Elin Isaksson, Kommunekolog,
Vänersborgs Kommun.
E-post: Elin.isaksson@vanersborg.se
Telefon: 0521- 72 12 18

Läs mer om projektet

Publicerad: 2019-10-15
Sidansvarig: Webbredaktion