Hitta på sidan

ICES (The International Council for the Exploration of the Sea)

ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Organisationen koordinerar övervakning och forskning om hav och kust samt ger råd till kommissioner och myndigheter i förvaltningsfrågor.

ICES mål och verksamhet

ICES mål är att tillhandahålla bästa möjliga forskning för att beslutsfattare ska kunna göra väl underbyggda beslut om hållbart nyttjande av marin miljö och ekosystem. ICES levererar och sprider därför forskning om marin miljö kopplad till ekologiska, politiska, samhälleliga och ekonomiska frågor. De råd som ICES levererar beaktar både hur mänsklig aktivitet påverkar marina ekosystem samt hur ekosystem påverkar mänsklig aktivitet.

ICES levererar vetenskapliga publikationer, information och förvaltningsråd som efterfrågas av medlemsländer och internationella organisationer såväl som internationella kommissioner som till exempel Ospar (Oslo - Pariskonventionen), Helcom (Helsingforskonventionen), NEAFC (Nordostatlantiska fiskerikommissionen), NASCO (Organisationen för bevarande av laxbestånden i Nordostatlanten) och EU.

ICES organisation

Arbetet genomförs av ett antal kommittéer, arbetsgrupper och genom arbetsmöten. SCICOM (Science Committee) övervakar det vetenskapliga arbetet medan ACOM (Advisory Committee) tillhandahåller råd om fiske och marina ekosystem. Under både SCICOM och ACOM finns expertgrupper (EG), styrgrupper (SSG), rådgivande grupper och granskningsgrupper.

Det finns fem styrgrupper

 • SCICOM Ecosystem Processes and Dynamics (SSGEPD).
  SSGEPD arbetar med att integrera förståelsen för marina ekosystem och deras respons på förändring.
 • SCICOM Ecosystem Pressures and Impacts (SSGEPI).
  SSGEPI arbetar med bedömningar av hur mänskliga aktiviteter och marina ekosystem påverkar varandra.
 • ACOM/SCICOM Integrated Ecosystem Assessments (SSGIEA).
  SSGIEA arbetar med att utveckla metoder för ekosystembaserad förvaltning.
 • ACOM/SCICOM Integrated Ecosystem Observation and Monitoring (SSGIEOM). SSGIEOM arbetar med integrerade observations- och övervakningsprogram.
 • ACOM/SCICOM Benchmarking Steering Group (BSG). BSG omvandlar vetenskap till råd.

Havs- och vattenmyndigheten samarbete med ICES

Sveriges deltagande i ICES-samarbetet ska vara ändamålsenligt och i största möjliga omfattning till gagn för Sverige.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har en utpekad roll att i samråd med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Klimat- och näringslivsdepartementet ha hand om det fortlöpande operativa arbetet. Det innebär bland annat att sköta samordningen av den svenska bemanningen av ICES expertgrupper. HaV har under året kontakt med myndigheter, universitet och organisationer, samt departementen, för att fastställa den svenska bemanningen. Det är Näringsdepartementet som sedan nominerar de svenska experterna. Havs- och vattenmyndigheten begär in en kortfattad mötesrapport från samtliga expertgrupper där svenska experter nominerats av Regeringskansliet.

Experter kan också bli inbjudna att delta i ICES arbete genom ordföranden i en expertgrupp. Det sker utanför vår process.

Läs mer om ICES-rapporter.

Publicerad: 2015-05-12
Uppdaterad: 2023-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion