Aldersjön

Aldersjön är en badplats i Bodens kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger på den östra sidan av sjön. Den har en ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns bryggor. Ca 20-25 meter ut från stranden har djupet uppmätts till drygt 3 meter. Botten ner till 2-3 meters djup är mestadels sandig. Växtligheten i området runt sjön består till största delen av barrskog, främst tall.

Hitta hit

Kontakta Bodens kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mob@boden.seTel: 0921-622 54

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:00-0.30.00.9Vindriktning 190grader
18:00-4.80.01.5Vindriktning 239grader
21:00-4.90.01.0Vindriktning 265grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Aldersjön är belägen i Norrbottens län och registrerat som sk EU-bad av Bodens kommun. Aldersjön ligger ca 5 km söder om Bodens centralort. Det är en liten sjö, ca 5,56 ha. Det finns inga synliga in- eller utlopp till sjön varför den kan beskrivas som en kallkällsjö. Djupaste delen mitt i sjön är ca 8 meter. Badvattnet bedöms som utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller då badvattenklassificeringen avviker från Utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2021-04-22
  Uppdaterad av: Miljö- och byggenheten
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKommunledningsförvaltningen i Bodens kommunAdress Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen, Bodens kommun, 961 86 BodenBesöks­adressKyrkgatan 24Telefon0921-620 00vxE-postkfu@boden.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnämnden i Bodens kommunAdress Miljö-och byggenheten, Bodens kommun, 961 86 BodenBesöks­adressStadshuset, Kyrkgatan 24Telefon0921-620 00vxE-postmob@boden.se
  Övrigt
  Hemsidawww.boden.seTelefon0921-622 54E-postmob@boden.se