Andinskt pampasgräs | Cortaderia jubata

Andinskt pampasgräs är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Cortaderia jubata
  • Svenskt namn: andinskt pampasgräs
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Landlevande
  • Förekommer i Sverige: nej
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Artfakta: Om Andinskt pampasgräs i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion