Axamobadet

Axamobadet är en badplats i Jönköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Axamosjön, väster om Jönköping. Badplatsen är familjevänlig med stora gräsytor gränsande till en sandstrand med två bryggor ut i vattnet. Omklädningsrum och toaletter finns tillgängligt. I närheten finns ett friluftsområde.

Kontakta Jönköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@jonkoping.seTel: 036-10 50 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 15 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-1.20.03.6Vindriktning 72grader
4:00-1.00.03.6Vindriktning 77grader
7:00-1.00.04.0Vindriktning 73grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Axamosjön tillhör Vätterns vattensystem. Sjön saknar utlopp och avvattnas via grundvattnet till Lillån och Dunkehallaån. Sjön är belägen ca 5 km väster om Jönköping. Höjden över havet är 220 m, dvs ca 130 m över Vättern. Axamosjön är en oligotrof klarvattensjö med en areal på 0,26 km2 och ett största djup på 13 m. Stränderna är huvudsakligen sandiga med glesa bestånd av bladvass samt rikligt med kortskottsväxter. Sjön omges mestadels av tallskog med inslag av odlad mark fr a i nordväst. Omgivningen består av skogs- och odlingsmark. Sandstranden är ca 200 meter lång. Sjön och dess omgivningar har ett stort värde som friluftsområde. Två bryggor finns.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Enskilda avlopp

  Ett fåtal enskilda avlopp med okänd status är belägna i Axamosjöns närområde.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov men bör ske minst vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2020-04-29
Uppdaterad av: Miljö- och hälsoskyddskontoret
Nästa uppdatering: 2022-05-22

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur och FritidsförvaltningenAdress Box 1002, 561 24 HUSKVARNABesöks­adressDrottninggatan 19, HuskvarnaTelefon+46 703 04 05 51 (Daniel Karlsson)E-postdaniel.karlsson@jonkoping.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddskontoretAdress Trädgårdsgatan 5, 551 89 JönköpingBesöks­adressVästra Storgatan 16, Juneporten, JönköpingTelefon+46 36 10 50 00E-postmiljo@jonkoping.se
Övrigt
Hemsidawww.jonkoping.seTelefon036-10 50 00E-postkontaktcenter@jonkoping.se